Życzenia dowódcy z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości powinno sprzyjać wspomnieniu i uszanowaniu naszych rodaków i ich poświęcenia, które przyczyniło się do odzyskania i utrzymania naszej suwerenności. Pamiętajmy, że 123 lata zaborów to represje dotykające milionów polskich rodzin, również za przywiązanie do polskich tradycji, języka i kultury narodowej. Za pamięć o narodowych zrywach…
W tym roku uczcimy ten ważny dzień inaczej niż zwykle, bez uroczystych zbiórek i wspólnego celebrowania… dzisiaj naszym obowiązkiem jest wsparcie społeczeństwa, w tym naszych bliskich, aby po raz kolejny zademonstrować co faktycznie oznacza obywatelska postawa, poczucie obowiązku oraz gotowość do realizacji zupełnie nowych zadań.

Tym, którzy w najbliższych dniach pozostaną na służbie w jednostkach lub zostaną skierowani do wsparcia pacjentów, wyrażam uznanie i serdecznie dziękuję.

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich Państwa za prezentowaną rozwagę oraz odpowiedzialność i wyjątkowo sumienne traktowanie powinności. Życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Dowódca Garnizonu Warszawa
gen. dyw. Robert Głąb