Sztuka latania i nie tylko

Malowniczo położony na Półwyspie Czterech Wiatrów początkowo organizował treningi wyłącznie dla pasjonatów szybownictwa, ale od 1960 r. Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo zapewnia profesjonalne szkolenie żołnierzom wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Dziś jednostka, podległa dowódcy Garnizonu Warszawa, obchodzi swoje święto.
Mrągowski ośrodek jest miejscem doskonalenia sprawności fizycznej i kondycyjnej nie tylko personelu latającego Sił Powietrznych, ale też operatorów Wojsk Specjalnych oraz nurków. Dla żołnierzy i pracowników, powracających do kraju po zakończeniu służby w misjach międzynarodowych, organizowane są turnusy rehabilitacyjne z tzw. treningiem psychologicznym. Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową, sportową i socjalną. Oferuje zabiegi w gabinetach odnowy biologicznej, masaże, fizykoterapię i hydroterapię. Na terenie stworzono warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych we wszystkich porach roku.

List okolicznościowy do żołnierzy i pracowników WOSzK skierował gen. dyw. Robert Głąb, w którym pisze m.in.: Sześćdziesiąt lat działalności na korzyść środowiska wojskowego całych Sił Zbrojnych RP sprawia, że wszyscy doceniamy profesjonalizm, wysokie kompetencje, codzienny trud, a także ponadprzeciętne zaangażowanie żołnierzy i pracowników Ośrodka podczas wykonywania różnorodnych i niezwykle trudnych zadań. Kontynuując dowódca GW dodaje: Dziś pragnę podziękować Panu i podległemu personelowi za wzorową służbę. Z szacunkiem odnoszę się do wieloletnich tradycji i dorobku WOSzK Mrągowo oraz doceniam efekty Waszej działalności.

By uczcić sześćdziesięciolecie Ośrodka, komendant WOSzK ppłk Wojciech Choiński zwrócił się do podwładnych składając im życzenia opublikowane na stronie internetowej jednostki: Szanowni Państwo! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zdecydowałem się  nie organizować w tradycyjnej formie uroczystych obchodów rocznicy utworzenia WOSzK. Bardzo ubolewam, że nie spotkamy się z tej okazji. Jednakże święto bez życzeń byłoby niepełne, wobec tego w tej nietypowej sytuacji, w ten nietypowy sposób, wszystkim Żołnierzom, Pracownikom i Przyjaciołom Ośrodka wirtualnie ściskam dłoń i przekazuję najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego - napisał ppłk Choiński.

Całe przemówienie na stronie www Ośrodka >>>

***

W czerwcu 1960 r. przybyła na półwysep grupa żołnierzy pod dowództwem ppłk Wiktora Gorbasiewicza, której zadaniem była organizacja i przygotowanie miejsca pod nowy ośrodek kondycyjny dla wojskowych lotników. 18 października 1960 r. szef Sztabu Generalnego wydał zarządzenie w sprawie sformowania Wojskowego Ośrodka Kondycyjnego dla personelu latającego.  W okresie od czerwca do grudnia przeprowadzono niezbędne remonty obiektu, sprowadzono sprzęt i urządzenia do szkolenia. Do końca 1960 r. w  przedwojennym budynku (obecnie internat nr 1) uruchomiono stołówkę, pokoje mieszkalne, pomieszczenia kulturalno-oświatowe, gabinet komendanta i pomieszczenie dla oficera dyżurnego. Przedwojenny hangar szybowcowy zaadoptowano na salę gimnastyczną i magazyn sprzętu sportowego. Nie było drogi dojazdowej do Ośrodka, transport osobowy przez jezioro odbywał się kutrem saperskim i łodzią wiosłową. 20 grudnia 1960 r. dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK zatwierdził instrukcję  Wojskowego Ośrodka Kondycyjnego dla personelu latającego w Mrągowie, która stała się podstawą opracowania regulaminu Ośrodka.     
Pierwszy turnus szkoleniowy rozpoczął się 2 stycznia 1961 r. Zajęcia odbywały się w  dawnym hangarze szybowcowym przy temperaturze -10o  i zaspach śnieżnych do wysokości 1,5 m. nawianych przez nieszczelne drzwi. Turnusy szkoleniowe trwały dwa tygodnie, a lotnicy uczestniczyli w nich całymi eskadrami. Każdy turnus liczył około 90 oficerów i podoficerów. Od 1965 r. wydłużono czas trwania turnusu do trzech tygodni. Przy niezbyt dużej ilości sprzętu wodnego do sportów letnich (kajaki wykonywane były przez zatrudnionego szkutnika), i zimowych oraz sprzętu turystycznego, organizowano w ramach szkolenia wędrówki piesze, wycieczki autokarowe do okolicznych miejsc zabytkowych, a popołudniami spotkania z lokalnymi twórcami kultury. W okresie letnim w 1961 r.  organizowano pionierskie spływy kajakowe: jednodniowy z jeziora Czos do Świętej Lipki i ośmiodniowy szlakiem Krutyni z Sorkwit do Mikołajek.                 
W 1963 r. wybudowano wieżę spadochronową, służącą przez kilkanaście lat do trenowania symulowanych skoków spadochronowych, która jako element nadbrzeżnego krajobrazu przetrwała do 1997 r.
Do 1987 r. żołnierzy uczestniczących  w turnusach obowiązywał  na zbiórkach i wyjazdach na zajęcia poza teren Ośrodka mundur wyjściowy, natomiast do zajęć szkoleniowych każdy wypożyczał z magazynu strój sportowy: dres, koszula flanelowa, czapka, kurtka sportowa. W trakcie bieżącej działalności szkoleniowej modernizowano przedwojenną  bazę lokalową. Wybudowane przed II wojną obiekty: budynek internatu, budynek sztabu i „mały domek” poddano kilkakrotnym remontom  i modernizacjom. W 1950 r. w miejscu starej drewnianej szopy wybudowano salę sportową, w 1965 r. magazyn żywnościowy, w 1979 r. basen,  w 1987 r. obecny budynek internatu,  a w 1989 r. blok żywieniowy.                   
Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego z 1966 r. zmieniono nazwę jednostki na Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny. W 2005 r. przekazano WOSzK Mrągowo w podporządkowanie dowódcy Garnizonu Warszawa  przy niezmienionych funkcjach i zadaniach wykonywanych przez Ośrodek.
W  latach 2008-2014 Ośrodek przeszedł gruntowną modernizację, w wyniku której w miejsce wyburzonego basenu i sali sportowej powstał nowy obiekt sportowy wraz z kompleksem medycznym i logistycznym. Decyzją ministra ON z 2008 r. w sprawie organizacji turnusów rehabilitacyjnych z treningiem psychologicznym dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa rozpoczęto kolejny etap szkolenia żołnierzy i pracowników, a zgodnie z ustawą z 2019 r.  o weteranach działań poza granicami państwa rozpoczęto od 2020 r. realizację turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych- żołnierzy.