Święto Żołnierza Rezerwy

12 zdjęć w galerii
Choć nie służą zawodowo stawiają się na wezwanie by spełnić swój obywatelski obowiązek wobec ojczyzny. Oni też strzegą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a ich poświęcenie i determinację świętujemy 10 października - w rocznicę bitwy pod Koronowem. Żołnierze rezerwy, którzy stawili się na ćwiczenia w jednostkach wojskowych podległych DGW świętowali już dziś, a odwiedził ich gen. dyw. Robert Głąb dowódca stołecznego garnizonu.
Ceremonia odbyła się na placu apelowym w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia. Hymn państwowy zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

Wyjątkowy szacunek należy się właśnie tym , którzy będąc w rezerwie wspaniale wywiązują się ze swoich obowiązków obywatelskich  i żołnierskich - powiedział gen. dyw. Robert Głąb.

Kontynuując dodał: Jestem tu właśnie po to aby wyjątkowe słowa uznania, należny szacunek i przeogromne słowa wdzięczności skierować do żołnierzy rezerwistów. Bardzo Wam dziękuję, pamiętajcie, że te wszystkie zadania, które nałożone są na Siły Zbrojne RP możliwe są do wykonania wyłącznie z waszym udziałem.
 
Cieszę się bardzo, że jesteście wśród nas, a wasza służba może być inspirującą dla innych żołnierzy, nie tylko rezerwistów – dodał na zakończenie wystąpienia dowódca Garnizonu Warszawa.  
 
Podczas apelu, za zaangażowanie oraz osiąganie bardzo dobrych wyników w szkoleniu, dowódca Garnizonu Warszawa oraz dowódcy podległych jednostek wyróżnili 15 rezerwistów listami gratulacyjnymi oraz pochwałami. Podczas kilkudniowych ćwiczeń, wszyscy powołani zapoznali się ze sprzętem uzbrojenia i łączności oraz doskonalili swoje umiejętności na stanowiskach służbowych, zgodnie z przydziałami mobilizacyjnymi.

***

Święto Żołnierza Rezerwy zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej w 2019 r. Data obchodów nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem, stoczonej przez polskie rycerstwo i pospolite ruszenie z wojskami zakonu krzyżackiego 10 października 1410 r.

Oddziały polskie, pod dowództwem Sędziwoja z Ostroga i Piotra Niedźwiedzkiego, zmierzyły się ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ostatecznie, w wyniku ciężkich walk, siły zakonu zostały pokonane, a dowódca armii krzyżackiej-  Michał Küchmeister von Sternberg - został wzięty do niewoli. Bitwa pod Koronowem stanowi przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych średniowiecznej Europy.