Rezerwiści podnoszą kwalifikacje

12 zdjęć w galerii
W jednostkach wojskowych podległych dowódcy Garnizonu Warszawa wrzesień upływa pod znakiem szkolenia żołnierzy rezerwy. Setki Polaków, w miastach rozlokowanych w całym kraju, zdobywają bezcenne umiejętności ogólnowojskowe i specjalistyczne, które często przydają się również poza wojskiem.
W 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, rezerwiści wykonują zadania, związane z rozwinięciem systemu łączności i zapewnieniem usług teleinformatycznych oraz fortyfikacyjną rozbudową stanowisk i ich taktycznym zabezpieczeniem. Już w najbliższych dniach będą rzucać granatem bojowym w Brzegu, Śremie i Biedrusku. Wezmą też udział w specjalistycznym strzelaniu zespołowym.

W trakcie dziesięciodniowego szkolenia w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym rezerwiści przeszli m.in. szkolenie ogniowe oraz trening z ochrony przed środkami zapalającymi, w ramach których pokonali tor z napalmem.

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia prowadzi treningi dwutorowo. Z jednej strony organizuje dla rezerwistów szkolenie indywidualne i strzeleckie z broni etatowej i na specjalistycznym sprzęcie dowodzenia, łączności i informatyki. Rezerwiści uczą się jak obsłużyć radiostacje średniej i małej mocy, aparatownie  łączności, a także wozy kablowe. Z drugiej strony, jednostka ta została wyznaczona do przeszkolenia rezerwistów w specjalnościach, związanych z łącznością i informatyką, których obecnie brakuje w zasobach osobowych sił zbrojnych RP.

Szkolenie rezerwy organizowane jest w celu podtrzymania i systematycznego doskonalenia umiejętności rezerwistów i ich przygotowania do wykonywania zadań wynikających z przydziałów mobilizacyjnych oraz na potrzeby gromadzenia rezerw osobowych, w tym wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych.