Ochotnicy zgłaszają się do wojska

8 zdjęć w galerii
Trwa szkolenie dla żołnierzy rezerwy, którzy na ochotnika zgłosili się do jednej z jednostek Dowództwa Garnizonu Warszawa – do 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Wielu z nich wyraża chęć zawodowego związania się z wojskiem.
Żołnierze rezerwy – oficerowie i podoficerowie biorą udział m.in. w kursie instruktorsko – metodycznym dla dowódców drużyn i plutonów. Jego celem jest przygotowanie żołnierzy do występowania w roli instruktorów. Tematyka jest zróżnicowana. Obejmuje regulaminy, wychowanie fizyczne, elementy taktyki, topografii, zagadnienia z zakresu ochrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz szkolenia strzeleckiego.

Równolegle z kursem instruktorsko- metodycznym, odbywa się szkolenie dla rezerwistów w stopniu szeregowego. Łącznie kilkunastu ochotników włączono na ten czas w struktury zawodowego pododdziału. W ramach szkolenia uczestniczą m.in. w zajęciach z użytkowania sprzętu, zajęciach taktyczno-specjalnych i strzeleckich.

Źródło: 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia