Wizyta szefa obrony Łotwy

6 zdjęć w galerii
Przebywający w Polsce szef obrony Łotwy przybył na Plac marszałka Józefa Piłsudskiego by, w asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, oddać hołd bezimiennemu żołnierzowi spoczywającemu pod arkadami Pałacu Saskiego. W ceremonii uczestniczył gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
Generał broni Leonīds Kalniņš zapoznał się z historią powstawania Grobu Nieznanego Żołnierza oraz wpisała się do Księgi Pamiątkowej, której stronice zapisywane są przez przebywające w naszym kraju z wizytą delegacje od 1946 r.  

Przed ceremonią składania kwiatów szef obrony Łotwy spotkał się z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Rajmundem Andrzejczakiem. Generałowie rozmawiali m.in. o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach w obszarze militarnym, sojuszniczej obecności w Polsce oraz inicjatywie gotowości NATO.