25 lat DGW

29 zdjęć w galerii
25 lat temu, po rozwiązaniu Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, utworzono Dowództwo Garnizonu Warszawa, które przejęło niemal wszystkie zadania po poprzedniej instytucji, włączając do swoich struktur również Komendę Garnizonu wraz z podporządkowanymi jej pododdziałami reprezentacyjnymi. Żołnierze i pracownicy wzięli udział w uroczystym apelu na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego aby uczcić tę rocznicę.
Poprzedziła go msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego poprowadzona przez gen. bryg. Józefa Guzdka. Po zakończeniu ceremonii gen. dyw. Robert Głąb odebrał z rąk biskupa polowego Wojska Polskiego szczególne odznaczenie, przyznane w roku jubileuszu 25-lecia Dowództwa Garnizonu Warszawa, "Komandoria w Służbie Bogu i Ojczyźnie". Tego dnia również dowódca wraz ze swoimi zastępcami udał się na Cmentarz Wojskowy Powązki, by złożyć kwiaty oraz zapalić znicze na grobach byłych dowódców Garnizonu Warszawa: gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, gen. bryg. Stefana Włudyki oraz gen. bryg. Kazimierza Bogdanowicza.

W uroczystym apelu przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestniczyli byli dowódcy stołecznego garnizonu gen. dyw. Jan Klejszmit oraz gen. dyw. Wiesław Grudziński. Udział wzięli także dowódcy jednostek organizacyjnych podległych DGW.

„Dowództwo jest tak skuteczne i tak dobrze postrzegane dzięki żołnierzom i pracownikom, którymi mam zaszczyt dowodzić – mówił w swoim wystąpieniu gen. dyw. Robert Głąb.  „Są oni świetnie wyszkoleni i doskonale przygotowani do realizacji wszelkich stawianych nam zadań” podkreślał w przemówieniu dowódca Garnizonu Warszawa. Gospodarz uroczystości na Placu marsz. J. Piłsudskiego przywitał wszystkich gości, którzy przybyli na ceremonię z okazji jubileuszu DGW. Słowa uznania dowódca GW skierował szczególnie do obecnego na obchodach ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, a także zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dariusza Gwizdały i szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jana Józefa Kasprzyka.

Za dokonane w czasie służby czyny przynoszące szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczające poza zwykły obowiązek prezydent RP odznaczył blisko 15 żołnierzy i pracowników Dowództwa medalami państwowymi. Odznaczenia wspólnie z ministrem ON wręczali zastępca szefa BBN oraz dowódca GW. Medale nadał także minister Mariusz Błaszczak w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  W związku z 25. rocznicą sformowania Dowództwa gen. dyw. Robert Głąb także przyznał wyróżnienia. Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych RP z rąk dowódcy GW odebrali m.in.: płk Wojciech Erbel, dowódca Pułku Ochrony oraz ppłk Wojciech Choiński, komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

Ceremonię na Pl. marsz. J. Piłsudskiego zakończyła defilada wojskowej asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych podległych DGW. Wśród pocztów obecni byli żołnierze reprezentujący: Pułk Ochrony, 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, 10 Warszawski Pułk Samochodowy, 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia oraz 24 Polową Techniczną Bazę Wojsk Łączności. 

Zdjęcia dla DGW wykonywali: Mateusz Glinka-Rostkowski/Urząd ds. Kombatantów i Os. Represjonowanych oraz Andrzej Wysocki/Klub DGW