Wyjątkowy apel DGW

10 zdjęć w galerii
Żołnierze i pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa uczcili 25lecie utworzenia instytucji. Podczas apelu przed siedzibą DGW, uczestniczył gość honorowy ceremonii, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.
Gen. dyw. Robert Głąb za wyjątkowe zaangażowanie, osiąganie wysokich wyników w działalności szkoleniowej, logistycznej i wychowawczej a także godną naśladowania postawę w pracy zawodowej wyróżnił: Tytułami Honorowymi Zasłużony Żołnierz RP z Odznaką w II Stopniu oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Dowódca GW wręczył także listy gratulacyjne, jeden z nich odebrał żołnierz 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, który uzyskał honorowy tytuł Szeregowego Roku 2019.  Na wniosek Kapituły dowódca GW wręczył także zasłużonym żołnierzom i pracownikom Odznaki Pamiątkowe Dowództwa Garnizonu Warszawa. Przyznano również okolicznościowe ryngrafy z okazji  25-lecia DGW.

Dowództwo Garnizonu Warszawa otrzymało medal Pro Bono Poloniae, z rąk ministra Jana Józefa Kasprzyka odznaczenie odebrał gen. dyw. Robert Głąb. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał także żołnierzom DGW medale Pro Patria. Odznaczenia odebrali m.in.: płk Tomasz Dominikowski, zastępca dowódcy GW oraz płk Andrzej Drozd, pomocnik dowódcy ds. ceremoniału wojskowego.

Dowódca GW w swoim wystąpieniu wspominał pokolenia żołnierzy i pracowników służących w dowództwie i podległych jednostkach wojskowych oraz oczywiście dowódców stołecznego garnizonu. Przypomniał sylwetki tych, których odeszli na wieczną wartę gen. bryg. Stefana Włudyki oraz gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego. Z serdecznością odniósł się także do swoich poprzedników generałów dywizji Mariana Maindy, Jana Klejszmita oraz Wiesława Grudzińskiego, życząc im wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia.

Zdjęcia: Andrzej Wysocki/Klub DGW