Ramię w ramię z Policją

2 zdjęć w galerii
Gen. dyw. Robert Głąb oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Dowództwem Garnizonu Warszawa i Policją. Współdziałanie środowisk wojskowego z policyjnym odbywać się będzie m.in. w obszarach prewencyjnego, ochronnego i ceremonialnego zabezpieczania przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy Policji uroczystości na szczeblu państwowym, wojskowym, policyjnym oraz patriotycznym.
Do priorytetowych działań w ramach współpracy zaliczyć należy także wymianę doświadczeń w ramach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno żołnierzy, jaki funkcjonariuszy w zakresie ceremonialnego zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojskowej i policyjnej asysty honorowej. Koordynacja przedsięwzięć dotyczyć również będzie kultywowania i pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach i funkcjonariuszach poległych w walkach za Ojczyznę oraz tych, którzy zginęli podczas wykonywania zadań służbowych. To także podejmowanie działań związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych i proobronnych wśród młodzieży.