Na posterunku od 30 lat

7 zdjęć w galerii
Dzisiaj jednostka obchodziła swoje święto. Oficjalnie ustanowione na 22 lipca - dzień urodzin patrona Pułku gen. dyw. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego, adiutanta Józefa Piłsudskiego, dyplomaty i pierwszego ułana II Rzeczpospolitej. Dziedziczy tradycje legendarnego Pułku „Baszta”, którego żołnierze podczas powstania warszawskiego wykazali się męstwem i patriotyzmem godnym naśladowania.
W ceremonii z okazji 30-lecia istnienia Pułku Ochrony uczestniczył gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości złożył ppłk Artur Sak.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu RP zgromadzonych na placu apelowym Pułku powitał dowódca płk Wojciech Erbel. Przedstawił historię i dziedzictwo jednostki oraz rolę patrona w kształtowaniu patriotycznych postaw. Przywołał sylwetki poprzednich dowódców świętującej jednostki. Podkreślił rolę żołnierzy pododdziałów ochrony w wykonywaniu codziennych zadań pułku zaznaczając, że ich służba wszechstronnie wspierana jest przez komórki sztabu i batalion logistyczny.

Za wybitny dorobek i znaczące osiągnięcia w służbie, dowódca stołecznego garnizonu wyróżnił Odznaką Honorową Wojsk Lądowych m.in. płk Wojciecha Erbela, dowódcę Pułku Ochrony. Podczas apelu, ponadprzeciętnym żołnierzom wręczono także tytuły honorowe Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w II stopniu i Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych.

W swoim wystąpieniu dowódca Garnizonu Warszawa podkreślił rolę i znaczenie zadań jakie każdego dnia realizuje Pułk Ochrony. Podziękował żołnierzom i pracownikom Pułku za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych. Bezpośrednio zwrócił się również do dowódcy jednostki, dziękując mu za wzorowe jej prowadzenie.

***

Pułk Ochrony jest jednostką wojskową o szczególnym charakterze, realizuje zadania głównie w zakresie ochrony i obrony komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki doskonałemu wyszkoleniu, jednostka może poszczyć się wieloma osiągnięciami. Była laureatem IV, VIII i X edycji konkursu „Lex et patria”. Głównym celem konkursu jest promowanie działań zmierzających do zmniejszenia naruszeń prawa w Siłach Zbrojnych RP, wyłonienie najbardziej praworządnych jednostek wojskowych skutecznie zwalczających przestępczość i patologie społeczne oraz uhonorowanie żołnierzy, którzy swoimi działaniami przyczynili się do wykrycia lub ograniczenia przypadków rażącego naruszenia prawa.

Decyzją ministra obrony narodowej, w 2012 r., Pułk Ochrony został wpisany do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z ochranianiem obiektów wojskowych. Rok wcześniej, minister obrony narodowej podjął decyzję o wyróżnieniu jednostki tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej, w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.