Przekazanie przewodnictwa NRFC

4 zdjęć w galerii
Komitet Narodowych Sił Rezerwowych NATO jest połączonym, międzysojuszniczym forum zajmującym się sprawami sił rezerwowych państw – członków NATO. Funkcja Przewodniczącego NRFC piastowana jest w dwuletnim okresie przez przedstawiciela kraju członkowskiego NATO. Polska przyjęła propozycję sprawowania Przewodnictwa NRFC w 2018 roku.
Zakończenie Przewodnictwa NRFC przez stronę polską przypada więc w tym roku. Jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną Kongres odbył się w innej formie niż zazwyczaj. Formalne przekazanie obowiązków Republice Federalnej Niemiec nastąpiło podczas wideokonferencji w siedzibie stołęcznego garnizonu. Certyfikat przekazania obowiązków podpisali: gen. dyw. Robert Głąb, ustępujący przewodniczący NRFC oraz obejmujący obowiązki, kontradmirał Michael BUSSE.

Podczas spotkania głos zabrał także, gen. dyw. Franz Weidhüner, oficer reprezentujący niemieckie Siły Zbrojne w Komitecie Narodowych Sił Rezerwowych NATO, który podziękował dowódcy Garnizonu Warszawa za dotychczasowe przewodnictwo oraz pracę dla NRFC. Doceniając dwuletni wkład polskiego zespołu oficerów w sprawy Sił Rezerwowych państw członkowskich NATO.


Polskie przewodnictwo Komitetem NRFC poświęcone było m.in. kwestiom doradztwa Komitetowi Wojskowemu NATO w zakresie sił rezerwowych, jak również stwarzaniu warunków do wymiany informacji oraz najlepszych praktyk w ramach Komitetu. Do zadań priorytetowych strony polskiej należało także utrzymywanie oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi żołnierzy rezerwy.