Zgodnie z przeznaczeniem bojowym

8 zdjęć w galerii
Ocena stopnia wyszkolenia żołnierzy 1 batalionu dowodzenia, zgodnie z przeznaczeniem bojowym poszczególnych pododdziałów, była celem czerwcowych zajęć przeprowadzonych w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia.
Żołnierze wykazywali się umiejętnościami strzeleckimi, profesjonalnym zabezpieczeniem bojowym zajmowanego rejonu, a także sprawnym rozwinięciem systemu łączności w tym rejonie. Ich zadaniem było też fachowe rozwinięcie elementów logistycznych do tego stopnia by ostatecznie cały batalion osiągnął gotowość do wykonania powierzonego mu zadania.