Proporzec dla najlepszych

4 zdjęć w galerii
Ppłk Sławomir Kozłowski, dowódca 1. batalionu dowodzenia 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odebrał z rąk gen. dyw. Roberta Głąba, dowódcy stołecznego garnizonu proporzec honorowy „Przodujący pododdział Dowództwa Garnizonu Warszawa”.
Każdego roku, dowódca stołecznego garnizonu ocenia pododdziały z podległych sobie jednostek wojskowych i wskazuje ten, który osiągając najlepsze wyniki w szkoleniu wyróżnia się na tle pozostałych.

1. batalion dowodzenia, który zdobył to wyróżnienie już drugi rok z rzędu, wykonuje specjalistyczne zadania teleinformatyczne. Żołnierze pododdziału to fachowcy w dziedzinie łączności cyfrowej i związanej z nią techniką najnowszej generacji.