Wojskowe lekcje muzyki w Bydgoszczy

4 zdjęć w galerii
Muzycy Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy zorganizowali lekcję online dla uczniów Szkoły Podstawowej Białe Błota. Były to pierwsze, z kliku zaplanowanych zajęć, a muzyczne popisy bydgoskich żołnierzy podziwiały dzieci z piątych klas.
Uczniowie dowiedzieli się  jakie są zadania orkiestry wojskowej i kto może w niej służyć. Żołnierze-muzycy zaprezentowali narzędzia jakimi posługuje się kapelmistrz oraz pokazali część instrumentów, na których grają. Uczniowie dowiedzieli się co to jest batuta i do czego służy buława, usłyszeli też jak brzmią instrumenty dęte, blaszane i drewniane. Muzycy opowiadali o historii swoich instrumentów oraz objaśnili różnicę między ustnikiem a stroikiem. 

Zajęcia zorganizowano w oparciu o aplikację do nauki zdalnej wykorzystywaną w szkole w Białych Błotach. Każdy uczeń widział na żywo to, co dzieje się w sali prób bydgoskiej orkiestry i mógł realnie uczestniczyć w zajęciach odpowiadając na pytania lub je zadając.