15SBWD

Grupy dezynfekcyjne w gotowości do działania

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: 15SBWD
Ponad 100 osób, z jednostek organizacyjnych podległych dowódcy Garnizonu Warszawa, zostało przeszkolonych aby wspierać wojska chemiczne i prowadzić dekontaminacje. Gdy zajdzie taka potrzeba będą zdolni aby przeprowadzić dezynfekcje sprzętu, terenu oraz wszelkiej infrastruktury zainfekowanej lub zagrożonej wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.
Podczas szkoleń żołnierze zdobywali wiedzę m.in. dot. samego wirusa oraz choroby COVID-19. Doskonalili także umiejętności z zakresu posługiwania się środkami ochrony osobistej w tym kombinezonami ochronnymi, maskami, rękawicami oraz środkami dezynfekującymi. Najważniejszym etapem szkolenia było zdobywanie umiejętności zabezpieczenia i odkażenia sprzętu oraz terenu potencjalnie zagrożonego wirusem.