Świętujmy w domach

8 zdjęć w galerii
3 maja 1791 roku z samego rana mieszkańców stolicy obudziły kroki maszerującego w stronę Zamku wojska. Z każdą godziną powiększał się tłum wokół Zamku. Było gwarno i głośno. Mieszkańcy Warszawy domyślali się, że będzie to ważny dzień. Szczególnie ważny – od miesięcy bowiem Warszawa żyła wiadomościami przenikającymi z Zamku Królewskiego, gdzie od blisko trzech lat obradował rząd.
Wieczorem, około godziny 18-ej  Król Stanisław August zaprzysiągł odczytany w Izbie Poselskiej tekst „Ustawy Rządowej”, powtarzając za biskupem krakowskim rotę przysięgi, którą zakończył słowami: „Przysiągłem Bogu, żałować nie będę”.
 
Zaraz potem w otoczeniu posłów i dostojników, przy biciu dzwonów ruszył do pobliskiej świątyni , która w 1798 roku została podniesiona do godności Katedry a od 1817 roku jest Archikatedrą św. Jana, aby tam powtórzyć tekst przysięgi przed ołtarzem. Uroczystości zakończyło odśpiewanie dziękczynnego „ Te Deum Laudamus”.
 
229 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową regulującą ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jej głównym założeniem było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przyjmuje się, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja.
 
Orędzie do rodaków wygłosił dzisiaj Andrzej Duda, prezydent RP.