Pochówek z wojskową asystą honorową - zmiany!

Informujemy, iż z związku z panującą sytuacją epidemiczną, zmieniły się zasady przyjmowania wniosków o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
  1. Do odwołania wstrzymana zostaje osobista obsługa wniosków o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
  2. Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dgw.ceremonial@ron.mil.pl.
  3. Przed wysłaniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie z Dowództwem Garnizonu Warszawa (tel. 261-873-150, 261-873-198).
  4. Wymagane dokumenty powinny zostać złożone co najmniej dwa dni robocze przed planowaną uroczystością pogrzebową ( za termin złożenia wniosku uznaje się termin złożenia kompletnej dokumentacji).
  5. W celu potwierdzenia przyjęcia wniosku należy ponownie skontaktować się z Dowództwem Garnizonu Warszawa.
  6. Brak kontaktu telefonicznego ze strony Dowództwa Garnizonu Warszawa oznacza przyznanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
  7. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek osobiście w Dowództwie Garnizonu Warszawa. Dokumenty powinny być zapakowane w zaklejonej kopercie.