Wyróżniający się pododdział

4 zdjęć w galerii
1 batalion dowodzenia 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia został wyróżniony przez gen. dyw. Roberta Głąba. Każdego roku, dowódca Garnizonu Warszawa ocenia pododdziały z podległych jednostek wojskowych i wskazuje ten, który osiągając najlepsze wyniki w szkoleniu wyróżnia się na tle pozostałych.
1 batalion dowodzenia 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wykonuje specjalistyczne zadania teleinformatyczne. Żołnierze wyróżnionego pododdziału to fachowcy w dziedzinie łączności cyfrowej i związanej z nią techniką najnowszej generacji.

W roku 2019 uzyskali najwyższe wyniki szkoleniowe wśród pododdziałów dowodzenia i łączności w swojej jednostce wojskowej.