Szkolenia medyczne w jednostkach Dowództwa

8 zdjęć w galerii
Żołnierze służący w jednostkach podległych dowódcy Garnizonu Warszawa biorą udział w szkoleniach przygotowujących do wsparcia medycznego Sił Zbrojnych RP oraz organów administracji publicznej w związku z panującą pandemią.
W zajęciach uczestniczą zarówno żołnierze posiadający wykształcenie medyczne jak i ci, którzy go nie posiadają lecz stanowią potencjał do wsparcia zadań Sił Zbrojnych i administracji publicznej, gdyby zaszła taka potrzeba. Program szkoleń obejmuje m.in. posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony osobistej i zapoznanie się z zasadami organizacji pracy personelu medycznego. Żołnierze zaznajamiają się również z dostępnym sprzętem medycznym oraz wyposażeniem pojazdów sanitarnych.

W jednostkach szkolenia odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa oraz na zasadzie e-learningu. Część tematów szkoleniowych została przygotowana przez personel ambulatoriów wojskowych, a część przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.