Nowi zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa

4 zdjęć w galerii
Płk Tomasz Dominikowski, dotychczasowy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, został zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa. Płk Jarosław Musiał, który wcześniej pełnił obowiązki szefa Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego, został powołany na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa Logistyki DGW.
Płk Tomasz Dominikowski, ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych i Akademię Obrony Narodowej. Nie po raz pierwszy zasila szeregi dowództwa stołecznego garnizonu. Jako szef Pionu Szkolenia służył w Dowództwie blisko 2 lata. W przeszłości dowodził także trzema jednostkami wojskowymi podległymi DGW – 10 Warszawskim Pułkiem Samochodowym, Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Podczas uroczystego apelu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gen. dyw. Robert Głąb po raz kolejny przedstawił płk. Dominikowskiego żołnierzom i pracownikom DGW.

Płk Jarosław Musiał obowiązki zastępcy dowódcy – szefa Logistyki DGW pełni już od miesiąca. Jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuki Wojennej. Służył m.in. w 16 Batalionie Powietrzno-Desantowym, a także w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Bośni oraz w Iraku.