Ambasadorowie na Placu Piłsudskiego

7 zdjęć w galerii
Po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, dwoje nowo zaprzysiężonych ambasadorów przybyło na Plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oddali hołd bezimiennemu żołnierzowi spoczywającemu pod arkadami Pałacu Saskiego.
Jako pierwszy, kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożył Andrej Droba reprezentujący Republikę Słowacką. Po nim, nieznanego polskiego bohatera spod Lwowa uhonorowała Maria Erla Marelsdóttir, szefowa placówki dyplomatycznej Republiki Islandii z siedzibą w Berlinie.

Dyplomaci wysłuchali historii Grobu Nieznanego Żołnierza i wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Podczas ceremonii Dowództwo Garnizonu Warszawa reprezentował płk Tomasz Bieniak.