st. chor. Piotr Ziętka

78 lat temu powstała Armia Krajowa

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r., Związek Walki Zbrojnej - ściśle wojskowa, konspiracyjna organizacja działająca na ziemiach polskich od listopada 1939 r., przekształcona została w Armię Krajową.
W rocznicę tego wydarzenia, przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, w której uczestniczył gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
 
Zebrani uczcili również 77 rocznicę utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK. Okolicznościowe listy, które odczytano podczas ceremonii przysłali m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Organizatorem obchodów był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w uroczystości uczestniczył Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu oraz kombatanci i rodziny poległych w czasie II wojny światowej.

***
Początkowo najważniejszym zadaniem Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), był wywiad na rzecz aliantów i akcje propagandowe. W czerwcu 1940 r. komendantem głównym ZWZ został gen. bryg. Stefan Rowecki, a latem 1941 r. organizacja weszła w skład Polskich Sił Zbrojnych.

W lutym 1942 r., ZWZ przekształcono w Armię Krajową (AK), która działała do 19 stycznia 1945 r. Jej zadaniem było tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki bieżącej, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz odtworzenie armii na czas otwartej walki o niepodległość. Nie ma całkowitej zgodności co do liczby jej żołnierzy. Jednak wywiad hitlerowski oceniał, iż w szeregach Armii Krajowej służyło od 100 do 200 tysięcy osób.

***
22 stycznia 1943 r. gen. Stefan Rowecki wydał rozkaz o utworzeniu Kedywu AK, czyli Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Celem było „uporządkowanie odcinka walki czynnej”. Kedyw, którego pierwszym dowódcą został gen. Emil Fieldorf „Nil”, przejął wszystkie zadania walki bieżącej. Podporządkowano mu dotychczas istniejące organizacje, w tym dwie największe – Związek Odwetu i „Wachlarz”. Kedyw miał trzy główne zadania: sabotaż i dywersję, terror i odwet wobec okupanta oraz obronę społeczeństwa.