st. chor. Piotr Ziętka

Rocznica masowej deportacji

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Mija 80 lat od pierwszej z czterech masowych deportacji Polaków na Sybir, przeprowadzonych przez NKWD. 10 lutego1940 r. wywieziono 140 tysięcy osób, ale szacuje się że w sumie deportowanych było od 330 do 340 tysięcy obywateli polskich, białoruskich i ukraińskich. Dla upamiętnienia ofiar tych tragicznych wydarzeń, w Warszawie odbyły się uroczystości, podczas których ministra obrony narodowej reprezentował gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
Uczestniczyły w nich osoby deportowane oraz i ich rodziny, reprezentanci wszystkich największych środowisk kombatanckich, przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwo.

Rozpoczęły się od mszy celebrowanej przez bpa Józefa Guzdka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie, w asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odczytany został Apel Pamięci, a delegacje złożyły kwiaty. Organizatorem obchodów był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarząd Główny Związku Sybiraków.
***
Deportacje w głąb ZSRR, przed 80 laty dotknęły w głównej mierze księży, rodziny nauczycieli, wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej, a także kolei państwowych. Jednak, jak się szacuje, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent wywiezionych na syberyjską katorgę stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy byli obywatelami Rzeczypospolitej i utożsamiali się z państwem polskim.

Zesłanych przewożono w wagonach towarowych z zakratowanymi oknami, do których ładowano po 50 osób, a czasami więcej. Podróż trwała niekiedy nawet kilka tygodni. Warunki panujące w czasie transportu były przerażające, ludzie umierali z zimna, z głodu i wyczerpania, często jeszcze przed końcem podróży.