Pożegnanie zastępców dowódcy Garnizonu Warszawa

20 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się szczególna ceremonia, podczas której gen. dyw. Robert Głąb pożegnał swoich zastępców, płk. Romana Januszewskiego i płk. Krzysztofa KSENIA, którzy po ponad 30 latach kończą zawodową służbę wojskową. W uroczystym apelu, który odbył się 30 stycznia br., uczestniczyli dowódcy, żołnierze i pracownicy zatrudnieni w stołecznym garnizonie oraz jednostkach podległych dowódcy Garnizonu Warszawa.
Dowódca Garnizonu Warszawa podziękował swoim najbliższym współpracownikom za wspaniałą służbę. Wyraził ogromną wdzięczność za ich wsparcie i profesjonalizm, a także lojalność. Podkreślił jak bardzo jest dumny, iż mógł współpracować z tak zasłużonymi oficerami Wojska Polskiego.
Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, po której zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej.

Pułkownik Roman Januszewski jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją drogę zawodową rozpoczynał na stanowisku dowódcy plutonu w 3 Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, by po kilkunastu latach stać się dowódcą Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Dowodził także Pułkiem Ochrony ale swoją zawodową drogę wiązał nie tylko z ziemiami mazowieckimi, przez kilka lat bowiem dowodził także 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Kończy służbę dla Sił Zbrojnych RP jako zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa, którym był przez ostatnie 4 lata.

Pułkownik Krzysztof Kseń jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych oraz Akademii Obrony Narodowej. Służbę w wojsku rozpoczynał jako dowódca plutonu w 3 Pułku Przeciwchemicznym. Podczas swojej drogi zawodowej  dowodził również jednostkami podległymi DGW. Był dowódcą 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego oraz szefem Oddziału Zabezpieczenia DGW. Odchodzi na emeryturę pozostawiając swojemu następcy stanowisko zastępcy dowódcy – szefa logistyki DGW.  ​​

Żegnani oficerowie za wybitny dorobek w służbie oraz zasługi w działalności na rzecz obronności i suwerenności kraju wyróżnieni zostali m.in. honorową bronią białą – Szablą Honorową Wojska Polskiego oraz Złotym Krzyżem Zasługi.