st. chor. Piotr Ziętka

To oni są przykładem do naśladowania

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Najlepszych spośród wszystkich kandydatur wybierali członkowie trzech kapituł, którym przewodniczył st. chor. szt. Adam Wroński starszy podoficer DGW. Pierwszego dnia wyborów zadecydowano kto został podoficerem oraz szeregowym roku, drugiego dnia poznamy najlepszego muzyka w szeregach orkiestr wojskowych podległych dowódcy Garnizonu Warszawa.
Rywalizacja o tak prestiżowe tytuły odbyła się w stołecznym garnizonie już po raz dziewiąty, muzyka wybierzemy piąty rok z rzędu. Rozmowy i negocjacje odbywały się na posiedzeniach zamkniętych, w głosowaniach jawnych. Z członkami kapituł spotkał się gen. dyw. Robert Głąb, który na ręce uczestników obrad przekazał podziękowania dla podoficerów i szeregowych z podległych mu jednostek wojskowych za wzorową służbę w 2019 r.

Miano najlepszego podoficera minionego roku uzyskał mł. chor. Krzysztof Piasecki z Pułku Ochrony. Swoje obowiązki służbowe realizował zawsze w sposób wzorowy, wykazując się ponadprzeciętnym zaangażowanie oraz sumiennością. Brał udział w VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Posiada status weterana działań poza granicami państwa. Siódmego października 2019 roku, w okolicach Góry Kalwarii prowadził akcję ratowniczą. Ewakuował z płonącego pojazdu 2,5 letnie dziecko, a następnie przystąpił do gaszenia samochodu.  

Wśród szeregowych ten zaszczytny tytuł otrzymał st. szer. Krzysztof Suchcicki z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Jest żołnierzem stawiającym przed sobą wysokie wymagania. Często wykracza poza przypisane  obowiązki służbowe. Zagorzały biegacz startujący w wielu imprezach sportowych. Regularnie reprezentuje swoją jednostkę wojskową w maratonach, półmaratonach oraz biegach przełajowych. Na początku minionego roku wykazał się bohaterską postawą ratując życie dziewczynce, która na skutek nieszczęśliwego wypadku rozcięła sobie tętnicę. Zatamował krwotok i wezwał pogotowie ratunkowe. Dzięki natychmiastowej reakcji i opanowaniu uratował jej życie.

Muzykiem roku 2019 został mł. chor. Piotr Hałaj, muzyk - solista Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Żołnierzem jest od 2002 r. i od początku wykazuje się starannością i rzetelnością podczas wykonywania obowiązków służbowych. Oprócz tego, że gra na tubie, a dodatkowo jest pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych, może poszczycić się osiągnięciami w sporcie. W 2019 r., podczas mistrzostw Wojska Polskiego w pływaniu zdobył tytuł wicemistrza WP na dystansie 50 i 100 metrów w stylu dowolnym.
 
Wybrani laureaci w swojej służbie kierują się zasadami zapisanymi w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego. Cechuje ich szczerość i szacunek do innych. Są zawsze lojalni, zdyscyplinowani i godni poświęcenia podczas służby oraz poza nią. Mundur, który noszą jest dla nich wartością najwyższą. Są przykładem do naśladowania dla kolejnych żołnierskich pokoleń.  Gratulujemy!