Wyjątkowy czas wzajemnej życzliwości

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. kpr. Łukasz Urbaniak/10Wpdow
Tegoroczne spotkanie wigilijne Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyło się na terenie 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Uczestniczyli w nim żołnierze i pracownicy podległych jednostek organizacyjnych DGW.
Uczestników bożonarodzeniowej ceremonii powitał gen. dyw. Robert Głąb, który w swoim wystąpieniu  podsumował mijający rok intensywnej służby i pracy wszystkich żołnierzy oraz pracowników DGW i jednostek podległych. Złożył świąteczne oraz noworoczne życzenia i poprosił o przekazanie ich tym, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszej „służbowej” wigilii. Szczególne słowa uznania dowódca GW skierował także do tych żołnierzy, którzy tę świąteczną wieczerzę spędzą daleko od rodzinnych domów pełniąc służbę w kraju, bądź też poza jego granicami. Podziękował także płk. Dariuszowi Dejnece, dowódcy wrocławskiej jednostki za przygotowanie dzisiejszego spotkania.

Harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej przekazali na ręce gen. dyw. Roberta Głąba betlejemskie światło pokoju. „Światło, które daje moc” to hasło przyświecające tegorocznej akcji.  To światło będzie dawało moc nie tylko harcerzom, ale tym wszystkim do których zostanie zaniesione. Duchowni różnych wyznań odmówili modlitwy oraz pobłogosławili opłatki .

Na zaproszenie dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba w przedświątecznym spotkaniu wzięli udział również: dowódcy, żołnierze i pracownicy jednostek wojskowych podległych DGW z Warszawy, Opola, Wrocławia, Sieradza i Mrągowa oraz przedstawiciele orkiestr wojskowych z terenu całej Polski. W wyjątkowy, świąteczny nastrój wprowadziła zebranych na wigilijnej uroczystości, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.