Był pierwszym marszałkiem Polski

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Józef Klemens Piłsudski – polityk, działacz niepodległościowy, Naczelnik Państwa Polskiego, Wódz Naczelny Wojska Polskiego, pierwszy Marszałek Polski, premier Polski – jego zasług dla tworzenia niepodległej II Rzeczypospolitej nie da się przecenić. Dziś, z okazji 152 rocznicy urodzin Piłsudskiego, w Warszawie odbyły się uroczystości, podczas których u stóp pomników stawianych na jego cześć kwiaty składali wdzięczni rodacy.
Uczestniczył w nich gen. dyw. Robert Głąb dowódca Garnizonu Warszawa, który wraz z Janem Józefem Kasprzykiem, szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz gen. dyw. pil. Janem Śliwką zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oddał cześć komendantowi I Brygady Legionów Polskich przed pomnikiem przy Belwederze. Uczestniczył również w ceremonii podczas której swoje uznanie dla Marszałka wyraził Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Tego dnia, przed ścianą straceń w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL delegacje złożyły wspólny wieniec, by upamiętnić pomordowanych przez komunistyczny aparat terroru.