Dowódca przyjął akt ślubowania

8 zdjęć w galerii
W Sali Tradycji DGW odbyła się ceremonia, podczas której gen. dyw. Robert Głąb przyjął w szeregi Dowództwa nowego żołnierza.
Rotę przysięgi czytał dowódca Garnizonu Warszawa, a kpt. Dorota Bołotowicz powtarzała za nim jej słowa. Uroczysty akt przyrzeczenia złożony został na sztandar Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.  

Pani Kapitan słowa najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego składała w obecności żołnierzy oraz pracowników Pionu Garnizonowego i Ceremoniału Wojskowego DGW, w którym będzie służyć. Po piętnastu latach w Straży Granicznej została żołnierzem Wojska Polskiego.