Apel przed domem bez kantów

9 zdjęć w galerii
By uczcić zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Dowództwa Garnizonu Warszawa zebrali się przed siedzibą stołecznego garnizonu podczas uroczystego apelu. W ceremonii uczestniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który uhonorował żołnierzy Pionu Ceremoniału Wojskowego DGW medalami „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, ustanowionymi z okazji 100 rocznicy powołania biskupstwa polowego w Polsce.
Żołnierzy oraz pracowników Dowództwa docenił również Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który za długoletnią, wzorową pracę i służbę w Wojsku Polskim nadał Adamowi Mańskiemu złoty, a mjr. Michałowi Cisło i Monice Smulczyńskiej brązowe - medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Za wybitny dorobek w służbie, szef resortu obrony narodowej wyróżnił płk. Andrzeja Drozda Honorową Bronią Białą – Szablą Honorową Wojska Polskiego. Awansował też pięciu poruczników do stopnia kapitana.

Podwładnych wyróżnił również gen. bryg. Robert Głąb. W uznaniu wysokich wyników w służbie, Honorową Bronią Białą – Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP nagrodził płk. Marka Zielińskiego oraz st. chor. szt. Konrada Boryckiego. Nadał dziewięciu żołnierzom tytuł honorowy Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w II stopniu. Dwunastu żołnierzy otrzymało Odznakę Honorową Wojsk Lądowych.

Dowódca, jego zastępca, a także szefowie pionów DGW przyznali ponadprzeciętnym żołnierzom i pracownikom urlopy, listy gratulacyjne oraz pochwały.

Dowódca garnizonu pogratulował wyróżnionym i nagrodzonym, wyraził wdzięczność wszystkim żołnierzom i pracownikom za ich bardzo dobrą służbę i pracę. Podziękował za obecność na zbiórce dowódcom jednostek podległych, prosząc o przekazanie słów uznania i podziękowań podwładnym podczas uroczystych zbiórek w jednostkach wojskowych.