Nowe wyzwania przed szefem szkolenia DGW

4 zdjęć w galerii
Płk Wojciech Daniłowski odchodzi z Dowództwa Garnizonu Warszawa by objąć obowiązki dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Podczas uroczystości w Sali Tradycji, w obecności żołnierzy i pracowników stołecznego garnizonu, gen. bryg. Robert Głąb wręczył mu dokumenty wyznaczające go na nowe stanowisko służbowe.
Pułkownik Daniłowski jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Po latach ponownie wraca do sieradzkiej jednostki, w której służył m.in. jako dowódca batalionu. W przeszłości wyznaczany także na stanowiska służbowe w stołecznym garnizonie oraz jednostkach wojskowych podległych DGW będąc również dowódcą 24 Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności.