Msza święta w Pułku Ochrony

W przeddzień Wszystkich Świętych, w kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej znajdującej się na terenie Pułku Ochrony, odbyła się msza święta celebrowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, w której uczestniczył gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
Przed nabożeństwem, dowódca odsłonił tablicę poświęconą 110 rocznicy powstania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, wmurowaną w ścianę świątyni. W ceremonii uczestniczyli żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej z jednostek wojskowych podległych DGW. Wyróżniających się w służbie oficerów biskup odznaczył medalami „W służbie Bogu i ojczyźnie”.