Święto mrągowskiego ośrodka

6 zdjęć w galerii
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo, od ponad pół wieku realizujący zadania szkoleniowe dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych obchodził dzisiaj swoje święto. W hali sportowej Ośrodka odbyła się uroczystość z udziałem m.in. dowódców jednostek wojskowych podległych DGW, a także okolicznych garnizonów oraz innych służb mundurowych.
Dowódcę Garnizonu Warszawa reprezentował jego zastępca płk Roman Januszewski. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, dyrektorów mrągowskich placówek oświatowych. W ceremonii udział wzięli również obecni i byli żołnierze oraz pracownicy Ośrodka. Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów przed tablicą pamięci gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego.

Witając zgromadzonych gości komendant Ośrodka ppłk Wojciech Choiński powiedział: Całe lata wytężonej pracy żołnierzy i pracowników sprawiają, że Ośrodek jest dobrą wizytówką Dowództwa Garnizonu Warszawa. Stworzony wspólnym wysiłkiem staje się miejscem, do którego chcemy przyjeżdżać, gdzie chcemy pracować i służyć, miejscem z którego jesteśmy prawdziwie dumni

Wręczenia medali resortowych i listów gratulacyjnych żołnierzom oraz pracownikom dokonał płk Roman Januszewski wraz z komendantem świętującej jednostki.

Zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa pogratulował w swoim przemówieniu komendantowi i żołnierzom służącym w mrągowskiej jednostce. Odczytał także list dowódcy GW, w którym gen. bryg. Robert Głąb napisał - Jestem usatysfakcjonowany Waszymi dokonaniami w służbie. Uzyskiwane pozytywne oceny i opinie, z jakimi mam przyjemność często się zapoznawać, to niewątpliwie najbardziej namacalny dowód należytego funkcjonowania Ośrodka.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Giżycka oraz zespołu wokalnego Klubu Marynarki Wojennej Riwiera z Gdyni.