Pięcioro nowych ambasadorów w Warszawie

5 zdjęć w galerii
Po przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie listów uwierzytelniających, pięcioro nowo akredytowanych szefów placówek dyplomatycznych przybyło na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oddali hołd bezimiennemu bohaterowi spoczywającemu pod arkadami Pałacu Saskiego.
Kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli: Abderrahim Atmoun ambasador Królestwa Marokańskiego, Daphne Bergsma reprezentująca Królestwo Niderlandów, a także Lloyd Brodrick delegat Związku Australijskiego, Alexander Ben-Zvi dyplomata występujący w imieniu Państwa Izrael oraz Michael-Efstratios wysłannik Republiki Greckiej.

Każdy z ambasadorów poznał historię Grobu Nieznanego Żołnierza oraz burzliwe losy placu, na którym się znajduje. Każdy wpisał się również do Księgi Pamiątkowej. Podczas ceremonii Dowództwo Garnizonu Warszawa reprezentował płk Tomasz Bieniak, z Pionu Ceremoniału Wojskowego.

Z chwilą złożenia kredencjałów, nowo mianowani ambasadorowie oficjalnie reprezentują swoje kraje w Rzeczypospolitej.