Ich wiedza została nagrodzona

5 zdjęć w galerii
Trzyetapowy konkurs wiedzy z regulaminów wojskowych, ceremoniału wojskowego SZ RP, wojskowych przepisów dyscyplinarnych, a także znajomości przepisów ubiorczych, został przeprowadzony wśród żołnierzy jednostek wojskowych podległych DGW. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był Starszy Podoficer Dowództwa.
Podoficerowie, podoficerowie młodsi oraz szeregowi m.in. z Sieradza, Wrocławia, Warszawy czy Mrągowa przeszli eliminacje, w pierwszym etapie konkursu, w swoich macierzystych jednostkach. Ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki zakwalifikowali się do półfinału. Spośród 40 uczestników komisja jurorska pod przewodnictwem ppłk Artura Wysockiego z Oddziału Wychowawczego wyłoniła na podstawie wyników testu po czterech najlepszych żołnierzy z obu korpusów do udziału w finale.

Nie było łatwo, każdy uczestnik mógł popełnić tylko dwa błędy, trzeci dyskwalifikował go z udziału. Na zebranie myśli, po usłyszeniu pytania, konkursowicze mieli 10 sekund, po upłynięciu tego czasu zaczynali odpowiadać. 

W grupie podoficerów laureatami finału zostali pierwszy kpr. Jakub Zakrzewski z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, drugim kpr. Łukasz Dawid z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia,  kpr. Paweł MODLIŃSKI z JW Nr 2286 był trzecim finalistą konkursu.

W grupie szeregowych najlepszym był st. szer. Bartosz KUPIDURA z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, tuż za nim w punktacji uplasowała się szer. Ewa MERCIK z JW Nr 2286, trzecie miejsce zajął st. szer. Mariusz DAMIĘCKI z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Nagrody zwycięzcom wręczył zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa płk Roman Januszewski, który podsumowując konkurs przypomniał znaczenie, jakie dla skuteczności każdych sił zbrojnych mają morale i dyscyplina, wynikające ze znajomości, zrozumienia i stosowania zasad, norm, praw oraz obowiązków przez wszystkich żołnierzy.