Zmiana na stanowisku dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

W obecności gen. bryg. Roberta Głąba, dowódcy Garnizonu Warszawa, płk Robert Krupa dowodzący 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia pożegnał się ze sztandarem jednostki i podwładnymi. Podczas uroczystego apelu, 1 października tego roku przekazał czasowe dowodzenie swojemu zastępcy płk. Krzysztofowi Rawskiemu.
-Dzisiaj kiedy całuję sztandar i żegnam się z 15 Brygadą Wsparcia Dowodzenia jestem dumny z tego, co osiągnąłem i dziękuję Bogu za to, że spotkałem na swojej drodze tak wielu ludzi, którzy tak jak ja oddali Brygadzie swoje serce i duszę – powiedział płk Krupa. -Dlatego w tym szczególnym dla mnie dniu dziękuję wszystkim przyjaciołom Brygady, którzy dobrze nam życzą i wspierają w codziennej działalności.