Prezydent Łotwy w Warszawie

6 zdjęć w galerii
W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, przebywający z wizytą w Polsce Egils Levits, prezydent Republiki Łotewskiej złożył kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W ceremonii uczestniczył gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
Z Pałacu Prezydenckiego na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Levitsa eskortował Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, a hymny obu krajów: Łotwy i Polski zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Egils Levits poznał historię Grobu Nieznanego Żołnierza oraz okoliczności wyboru zwłok bezimiennego bohatera spoczywającego pod arkadami Pałacu Saskiego. Wpisał się również do Księgi Pamiątkowej.

Celem wizyty Egilsa Levitsa było spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas którego głowy obu państw omówiły m.in. współpracę w ramach Unii Europejskiej i NATO, a także współpracę regionalną w ramach Inicjatywy Trójmorza.