W rocznicę bitwy pod Komarowem

80 zdjęć w galerii
Aż 70 szwadronów, w tym 6 pułków polskich przeciwko 20 radzieckim, starło się w 1920 r. pod Komarowem na Zamojszczyźnie i była to największa bitwa konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, stanowiąca moment zwrotny na południowym froncie, porównywalny z wcześniejszą bitwą warszawską. W rocznicę tego wydarzenia ustanowiono Święto Kawalerii Polskiej.
Obchodzone jest przez jednostki kawalerii pancernej i powietrznej, wojsk zmechanizowanych i pułki rozpoznawcze. Ten dzień to również święto dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego - obecnie jedynego regularnego pododdziału kawaleryjskiego.

Z samego rana, na Cmentarzu Wojskowym Powązki, gen. bryg. Robert Głąb dowódca Garnizonu Warszawa wraz z delegacją żołnierzy ze Szwadronu, zapalili znicze przy mogiłach kawalerzystów oraz w miejscach pamięci bitew, w których krew za ojczyznę przelewali ułani.

Do Kawaleryjskiego Apelu Pamięci na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego stanął Szwadron Kawalerii, Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna WP, a także poczty sztandarowe jednostek wojskowych dziedziczących tradycje kawaleryjskie i prezesi stowarzyszeń kawaleryjskich.

Historia naszej kawalerii, jak i całego polskiego oręża, to wierność narodowym tradycjom i obyczajom – napisał Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej w liście odczytanym podczas uroczystości przez dowódcę stołecznego garnizonu. To przykłady patriotyzmu i bezgranicznej odwagi. Dzisiejsi kawalerzyści Wojska Polskiego, Ci na koniach i Ci w „stalowych rumakach”, są godnymi kontynuatorami dzieła swych wielkich poprzedników. Niezmiennie pozostają gwarantami niepodległości i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. (…) Chylę głowę przed pokoleniami polskich kawalerzystów. Zasłużyli na naszą pamięć i wdzięczność – dodał szef MON.

Podczas uroczystości dowódca wręczył wyróżnienia oraz ryngrafy od dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa w podziękowaniu za kultywowanie tradycji kawaleryjskich. Otrzymali je Barbara Butler-Błasińska, prezeska Stowarzyszenia Kombatantów Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej oraz ppłk Jarosław Stawski z Pionu Ceremoniału Wojskowego DGW.

Po odczytaniu Apelu Pamięci, Kompania Reprezentacyjna oddała salwę honorową, a uczestnicy ceremonii złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Następnie, delegacja reprezentująca Dowództwo Garnizonu Warszawa udała się przed Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej, na którym umieszczone są cztery tablice z listą 43 najważniejszych bitew w historii polskiej kawalerii. W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego złożone zostały tam kwiaty, a trębacz odegrał utwór „Śpij kolego”.