Apel Poległych w 1939 r.

25 zdjęć w galerii
W związku z obchodzoną w tym roku 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, w asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, na Cmentarzu Wojskowym Powązki odbył się Apel Poległych dla uczczenia pamięci żołnierzy, którzy w 1939 r., w obronie ojczyzny, zapłacili najwyższą cenę.
Uroczystość odbyła się przy Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych we Wrześniu 1939 r. w Walce z Najeźdźcą Hitlerowskim w Obronie Kraju i Jego Stolicy Warszawy. Wzięli w niej udział: Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i  Osób Represjonowanych, gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa oraz Dariusz Parzyszek, prezes Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, które na co dzień dba nie tylko o groby żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r., ale także o zachowanie pamięci o ich bohaterstwie, patriotyzmie i ofierze. W swym wystąpieniu, dowódca stołecznego garnizonu wspomniał Tomasza Sarneckiego byłego prezesa Cytadeli, jako miłośnika historii i pomysłodawcę wielu inicjatyw mających na celu zachowanie pamięci o narodowych bohaterach.

Apel Poległych odczytał por. Mateusz Złamaniec z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, po czym żołnierze oddali salwę honorową. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed Kwaterą Żołnierzy Poległych w Obronie Warszawy w 1939 r. oraz przed mogiłami generałów poległych w 1939 r. - gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby, gen. bryg. Mikołaja Bołtucia, gen. bryg. Stanisława Rawicz-Dziewulskiego, gen. bryg. Franciszka Włada oraz gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego.

Współorganizatorem ceremonii było Stowarzyszenie Historyczne Cytadela, które na co dzień dba nie tylko o groby żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r., ale także o zachowanie pamięci o ich bohaterstwie, patriotyzmie i ofierze.