Z okazji Święta Wojska Polskiego

40 zdjęć w galerii
Wspólnym odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął się uroczysty apel z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego, w którym uczestniczyli żołnierze i pracownicy Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz dowódcy podległych jednostek wojskowych.
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. bryg. Robert Głąb wręczył ponadprzeciętnym podwładnym medale i odznaczenia, przyznane zarówno przez niego jak i przez prezydenta RP oraz ministra obrony narodowej.

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę majorów: Adama Kowalika oraz Marcina Tobiasza. Minister obrony narodowej nadał wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom DGW: Złote, Srebrne oraz Brązowe Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Dowódca Garnizonu Warszawa uhonorował wyróżniających się się oficerów, podoficerów i szeregowych Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP z Odznaką w II Stopniu oraz Odznaką Honorową Wojsk Lądowych. Za rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych podziękował podwładnym wręczając im listy gratulacyjne, przyznając urlopy oraz pochwały.

Tego dnia dwaj porucznicy służący w strukturach dowództwa stołecznego garnizonu: Przemysław Dębiec oraz Jakub Mrzygłód odebrali awanse na stopień kapitana.

Obecny na uroczystości Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego odznaczył medalem W Służbie Bogu i Ojczyźnie: dowódcę Garnizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba, jego zastępców: płk. Romana Januszewskiego  i płk. Krzysztofa Ksenia, a także szefa Oddziału Finansów płk. Przemysława Gruszkę.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, dowódca stołecznego garnizonu podziękował kadrze kierowniczej, żołnierzom oraz pracownikom Dowództwa i podległych jednostek wojskowych za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i życzył satysfakcji z wykonywanej pracy.