Odpowiedzialny za bezpieczeństwo

28 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Dziedziczy tradycje legendarnego Pułku „Baszta”, którego żołnierze podczas powstania warszawskiego wykazali się męstwem i patriotyzmem godnym naśladowania. Otrzymał też imię jego patrona - gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, adiutanta Józefa Piłsudskiego, dyplomaty i pierwszego ułana II Rzeczpospolitej. Obchodzący dziś swoje święto Pułk Ochrony godnie kontynuuje chlubne tradycje wykonując swoje zadania na najwyższym poziomie.
Jednostce powierzono misję zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu ochrony obiektów wojskowych w stolicy. Ponieważ dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków może poszczycić się wieloma osiągnięciami: laureata kilku edycji konkursu „Lex et patria”, wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań oraz tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za najlepsze wyniki w działalności służbowej.

Obecny na uroczystym apelu z okazji święta Pułku Ochrony gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa powiedział, iż na słowa uznania zasługuje nie tylko sprawnie funkcjonujący system ochrony wojskowych obiektów, ale też wysiłek organizacyjny i zaangażowanie całego stanu osobowego jednostki w realizację przedsięwzięć garnizonowych, dobrze służących promocji Pułku oraz kształtowaniu jego wizerunku.

Za wybitny dorobek i szczególne osiągnięcia w służbie, dowódca stołecznego garnizonu wyróżnił ppłk Mirosława Januszkiewicza, zastępcę dowódcy Pułku Ochrony i st. chor. szt. Mirosława Osucha, starszego podoficera dowództwa tej jednostki honorową bronią białą – kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych RP. Podczas apelu, ponadprzeciętnym żołnierzom wręczono tytuły honorowe Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w II stopniu i Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych.

Goście biorący udział w uroczystości, m.in. byli dowódcy świętującej jednostki zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji sprzętu wojskowego, w który wyposażony jest Pułk Ochrony. Pasjonaci historii mogli zapoznać się z, użyczoną przez Główną Bibliotekę Lekarską, wystawą pt.: „ Ułańska jesień”, którą poświęcono gen. dyw. Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu.