Bycie oficerem to wielki zaszczyt – promocja żołnierzy rezerwy

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
W asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej WP, gen. dyw. Krzysztof Król zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa dokonali aktu promocji na pierwszy stopień oficerski ponad 150 żołnierzy rezerwy.
Gości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego powitał dowódca stołecznego garnizonu, który przypomniał jak odpowiedzialną i honorową jest służba oficerów Wojska Polskiego i życzył promowanym wszelkiej pomyślności w służbie i życiu osobistym. Odczytał też list od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.

Bycie oficerem to wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale i wyjątkowe zobowiązanie – do wiernej służby Ojczyźnie – napisał minister Błaszczak. Wierzę, że jako oficerowie Wojska Polskiego wzorowo wywiążecie się z tego zadania. Wasza promocja odbywa się w szczególnym roku, w którym świętujemy 20 rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Od 20 lat jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu, który stoi na straży bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako oficerowie Wojska Polskiego będziecie więc wnosić swój osobisty wkład, nie tylko w dalszy rozwój polskich sił zbrojnych, ale także całego NATO – dodał szef resortu obrony narodowej.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych, wysokie zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w czasie ćwiczeń wojskowych minister Błaszczak wyróżnił ppor. rez. Piotra Czarnottę nagrodą rzeczową.

Na zakończenie uroczystości reprezentanci promowanych wraz z gen. bryg. Robertem Głąbem złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Placem Piłsudskiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących udział w promocji.