Letni kongres Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych NATO

23 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
W Warszawie odbył się Letni Kongres Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych NATO, w którym udział wzięły dwadzieścia dwie delegacje państw członkowskich NATO oraz państw mających status obserwatora. Obradom przewodniczył gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa.
W ramach Kongresu swoje wystąpienia zaprezentowali oficerowie z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (International Military Staff), Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji NATO (Allied Command Transformation), jak również wielu przedstawicieli narodowych - członków Komitetu NRFC.

Tematami przewodnimi kongresu były: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ”Cyber” w tym udział w niej rezerwistów oraz ochrona i pozyskiwanie specjalistów z branży cybernetycznej, rekrutacja i sposoby utrzymywania rezerwistów w służbie oraz wsparcie pracodawców zatrudniających rezerwistów. Podczas konferencji omówiono przebieg międzynarodowej konferencji wsparcia dla pracodawców zatrudniających rezerwistów (International Conference on Employer Support of the Reserves), która odbyła się w Waszyngtonie na przełomie kwietnia i maja 2019 r.

Do udziału w Kongresie zaproszono prezydenta Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy CIOR (Interallied Confederation of Reserve Officers) płk. (R) Christophera Argenta, który wyraził swoje uznanie dla komitetu za chęć rozwijania współpracy z CIOR. Relacje i sposób współpracy pomiędzy obiema organizacjami zostały określone w porozumieniu (Memorandum of Understanding) podpisanym przez Przewodniczącego NRFC oraz Prezydenta CIOR na początku roku w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Ponadto, w Kongresie wziął udział Dyrektor ds. komunikacji z Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) z Mons w Belgii Mark Laity, który przedstawił wykład dotyczący komunikacji strategicznej NATO.

Najważniejszym punktem programu Kongresu było zatwierdzenie przez szefów delegacji raportu rocznego Komitetu NRFC, który we wrześniu tego roku zostanie przedstawiony przez Przewodniczącego Komitetu na forum Komitetu Wojskowego NATO w Brukseli.