Oddali hołd bezimiennemu

12 zdjęć w galerii
Dzięki złożeniu listów uwierzytelniających na ręce najważniejszej osoby w państwie ambasadorowie będą mogli pośredniczyć w relacjach między Polską a swoimi krajami. Po ceremonii w Pałacu Prezydenckim delegaci oddali hołd bezimiennego bohaterowi spod Lwowa, którego szczątki spoczywają na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieńce złożyło pięciu ambasadorów z następujących państw: Hannes Heimisson reprezentujący Republikę Islandii, Catherine Godin szefowa placówki dyplomatycznej Kanady, Urasa Mongkolnavin przedstawicielka Królestwa Tajlandii, Mohamed Ahmed Salem Farea AlHarbi ambasador Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Niki Kamba dyplomatka z Republiki Greckiej.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, po złożeniu kwiatów, ambasadorowie dokonali wpisu do księgi pamiątkowej GNŻ. Asystę honorową uroczystości stanowili żołnierze i muzycy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.