Generał dywizji Stanisław Czosnek

Generał dywizji Stanisław Czosnek żołnierską służbę rozpoczął w 1982 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 1986 roku po jej ukończeniu służył w 5. Brygadzie Wojsk Obrony Wewnętrznej, gdzie zajmował stanowiska dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii.  Od 1989 roku służył w 5 pułku strzelców podhalańskich, na stanowiskach dowódcy kompanii, a następnie szefa sztabu batalionu piechoty zmotoryzowanej oraz dowódcy batalionu piechoty zmotoryzowanej. W 1992 roku kształcił się we francuskiej Szkole Sztabu.
W latach 1993 – 94 pełnił obowiązki szefa sztabu w 5 pułku dowodzenia, skąd został skierowany do Akademii Obrony Narodowej. W 1994 roku po ukończeniu dwuletnich studiów dowódczo – sztabowych, został wyznaczony na stanowisko starszego oficera wydziału, w Krakowskim Okręgu Wojskowym. Następnie od 1999 roku pełnił obowiązki  starszego oficera wydziału w Korpusie Powietrzno Desantowym. W 2001 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego, na stanowiskach specjalisty szefa wydziału oraz szefa oddziału.
W 2011 roku rozpoczął podyplomowe studia polityki obronnej, na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Pekinie (Chiny). W 2013 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Brygady Pancernej w Wesołej. W 2014 roku w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, pełnił obowiązki zastępcy dowódcy - grupa zastępcy dowódcy regionu wschodniego ISAF.
W dniu 8 grudnia 2016 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu dywizji w Dowództwie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
Z dniem 15.02.2017 roku wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
Generał dywizji Stanisław Czosnek odznaczony został Gwiazdą Afganistanu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę.
Z dniem 20.03.2020 roku wyznaczony został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.