Zadania

Do zakresu działania Dowództwa Generalnego w szczególności należy:

  • realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych;
  • organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk;
  • szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia;
  • realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  • zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).