Wytyczne do planowania współpracy z partnerami społecznymi w 2020 r.