Wizja

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi nowoczesny połączony organ dowodzenia strategicznego odpowiadający współczesnym zagrożeniom oraz zapewniające skuteczną współpracę w ramach NATO i  UE. Korzystając z wiedzy, doświadczeń wynikających z zaangażowania w operacje poza granicami kraju, wnioski z ćwiczeń, oraz współpracę międzynarodową przy zastosowaniu coraz nowszego uzbrojenia jakie sukcesywnie nabywa Wojsko Polskie, przygotowuje profesjonalne Siły Zbrojne. Istotnie wpływa na rozwój zdolności obronnych państwa i wzmocnienia potencjału militarnego NATO i UE, a dzięki współpracy ze społeczeństwem oraz innymi służbami pańśtwa Siły Zbrojne zapewniają pomoc ludziom cierpiącym na skutek klęsk żywiołowych.