Szef Sztabu generał brygady Piotr Malinowski

Generał brygady Piotr Malinowski w niemalże 30-letniej zawodowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego, poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO oraz dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej.
W trakcie służby wojskowej brał udział w wielu ćwiczeniach oraz treningach, w tym między innymi ANAKONDA VI - ćwiczenie inspekcyjne 17 Brygady Zmechanizowanej oraz SZAKAL I - ćwiczenie dowódczo-sztabowe w 2006r., BAGRAM I - ćwiczenie taktyczne z wojskami oraz PAKLICA 07 - trening sztabowy w 2007r., WILK 08 - ćwiczenie dowódczo-sztabowe oraz BORSUK 08 - ćwiczenie taktyczne z wojskami, NAREW 08 i OBRA 08 - oba treningi sztabowe w 2008r., GRANICA 12 - ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo oraz BARYCZ 12 - trening sztabowy, ponadto ANAKONDA 12 i 16 i międzynarodowe ćwiczenie COMMON CHALLENGE-12 i 16 (Wspólne Wyzwanie).
W latach 1999, 2010 oraz 2015 generał brygady Piotr Malinowski kończył kolejne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim na kierunkach związanych z zarządzaniem wojskami oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi ukończył kurs doskonalenia oficerów rozpoznania ogólnowojskowego w Akademii Obrony Narodowej, kurs oficerów sztabowych NATO w Hadze, a także kurs planowania dla oficerów sztabowych NATO w szkole NATO w Oberammergau.
Kolejne zajmowane stanowiska służbowe zarówno w strukturach NATO jak i w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego przyczyniły się do pogłębiania znajomości języków obcych. Oficer biegle włada językiem angielskim, a także niemieckim na poziomie dobrym.
Generał brygady Piotr Malinowski dwukrotnie pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady. W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku i zajmował się tam zagadnieniem celi sił zbrojnych.
W latach 2011-2012 służył w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji. W 2013 roku generał brygady Piotr Malinowski objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON w Warszawie, które ukończył jako prymus. Po ich ukończeniu objął stanowisko dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej w dniu 30.11.2015 roku. W marcu 2018 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
Z dniem 01.11.2019 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu DG RSZ.
W chwilach wolnych podwyższa sprawność fizyczną głównie trenując jazdę na rowerze. Umiejętności strategiczne doskonali zgłębiając literaturę historyczną kraju oraz grę w brydża. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.