Starszy Podoficer Dowództwa st.chor.szt. Krzysztof GadowskiStarszy choraży sztabowy Krzysztof Gadowski urodził się w 1974 w Puławach. Swoją karierę wojskową rozpoczął we wrześniu 1989 roku w Licem Lotniczym w Dęblinie, które ukończył 1993 roku. W roku 1994 rozpoczął naukę w Wojskowej Akademii Technicznej.

Po dwóch latach w Akademii wstąpił do Szkoły Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, którą ukończył w 1998 roku i został mianowany do stopień młodszego chorążego.

Jego pierwszym przydziałem służbowym było Centrum Informatycznych WLOP gdzie został wyznaczony do pełnienia służby w CSD DWLOP (Centralne Stanowisko Dowodzenia Dowódcy WLOP) na stanowisku starszy operator ASOC (Air Sovereignty Operation Centre).

W marcu 1999 roku rozpoczął służbę jako pierwszy podoficer Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w strukturach NATO w Centrum Operacji Powietrznych (ICAOC-2) Kalkar, Niemcy gdzie pracował min. jako asystent oficera nadzoru przestrzeni powietrznej, starszego oficera operacyjnego oraz specjalista alarmowania. Na wszystkich stanowiskach uzyskał poziom wyszkolenia CR (Combat Ready).

W lipcu 2003 roku, po zakończeniu służby w CAOC został wyznaczony na stanowisko chorążego alarmowania w Centrum Operacji Powietrznych, na którym pełnił służbę do czerwca 2004 roku.

W lipcu 2004 roku został wyznaczony na stanowisko pomocnika Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych ds. Podoficerów. Po dwóch latach na stanowisku pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów został wyznaczony na stanowisko podoficera specjalisty Pionu Działań Bieżących Centrum Operacji Powietrznych.

W lipcu 2007 roku został skierowany do pełnienia służby w strukturach międzynarodowych w Komponencie Wczesnego Ostrzegania (NATO E-3A) Geilenkirchen, Niemcy na stanowisko Operatora Nadzoru Przestrzeni Powietrznej (Surveillance Operator). Podczas służby w Komponencie E-3A pełnił funkcję Instruktora i jako pierwszy Polak został egzaminatorem (Evaluator). Całkowity nalot chorążego na samolotach typu AWACS wynosi 1350 godz.

W roku 2011 został wyznaczony do pełnienia służby w 3 RWT w Krakowie.

W sierpniu 2011 roku został wyznaczony na stanowisko Pomocnika Dowódcy Sił Powietrznych ds. Podoficerów, na którym pełnił służbę do grudnia 2013 roku.

Od stycznia 2014 pełni służbę jako starszy podoficer Dowództwa w Dowództwie Generalnym RSZ.

Udział w operacjach: 2010 Operation Active Endeavour (OAE), 2011 ISAF, 2011 Operation Unified Protectors (OUP).

Odznaczenia i wyróżnienia:

Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę;
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju;
NATO Non-Article 5 medal for Operation Unified Protector;
Złota Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi;
Zasłużony Żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej III stopień.

Znajomość języków: język angielski – zaawansowany, język niemiecki – podstawowy.