Rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego RSZ

ppłk Marek Pawlak
ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 887 570 912
tel. +48 261-826-116
e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Oficerowie prasowi Dowództwa Generalnego RSZ

mjr Dariusz Kurowski
ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261-826-236
lub 727-400-855
 
mjr Magdalena Busz
ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261-825-060
e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Szef Oddziału Komunikacji Społecznej DG RSZ

płk Robert Bajurski
ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa
tel. +48 261 826-115